Micropiles

image

  เสาเข็มไมโครไพล์ ระบบกดด้วยไฮดรอลิค เป็นการเสริมฐานรากชนิดหนึ่งด้วยการกดเสาเข็มลงไปชั้นดินใต้ฐานหรือโครงสร้าง จนกระทั่งเสาเข็มถูกกดลงไปยังชั้นดินที่กำหนด หรือสามารถรับน้ำหนักตามที่ได้กำหนดหรือออกแบบ แล้วทำการเชื่อมต่อเสาเข็มไมโครไพล์เข้ากับฐานโครงสร้าง เสาเข็มไมโครไพล์ระบบกดด้วยไฮดรอลิคสามารถที่จะตอกเสาเข็มได้ชิดกับกำแพงบ้าน หรือตัวบ้านได้เลย หรือในที่ที่ไม่สามารถที่จะตั้งปั้นจั่นหรือขาหยั่งของเสาเข็มเจาะได้

  เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropiles) ระบบกดด้วยไฮดรอลิค เหมาะสำหรับกับการซ่อมแซ่มส่วนต่อเติม บ้าน ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ โรงแรม อาคารจอดรถ โรงงาน ปรับปรุงรากฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรง วิธีของเราไม่ใช้การตอกแต่ใช้เป็นระบบกดด้วยไฮดรอลิค เพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลากดเสาเข็ม แก้ไขปัญหาการทรุดตัว ลดแรงดันของดินในขณะที่กดได้ โดยดินจะขึ้นทางรูกลวงของเสาเข็ม ซึ่งจะช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียงได้มาก สามารถรักษาหน้าดินให้มีความสมดุลที่สุด และช่วยปรับปรุงโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยเสาเข็มไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักความปลอดภัยได้ 15-20 ตันต่อเสาเข็ม ดังนั้นควรเลือกใช้งานเสาเข็ม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าโดยผ่านการรับรองจากวิศวกร

สาเหตุการทรุดตัว แตกร้าวและการล้มของบ้าน

1. เสาเข็มสั้นเกินไป ปลายของเสาเข็มของทั้งอาคารลงไปไม่ถึงชั้นดินที่แข็งแรงพอ ส่วนใหญ่มัก เกิดจากการที่ไม่ได้เจาะสำรวจดิน หรือการควบคุมการก่อสร้างเสาเข็มไม่ได้ตามมาตราฐาน
2. เสาเข็มวิบัติ รับน้ำหนักไม่ได้ อาจเกิดจากเข็มไม่ได้คุณภาพหรือการก่อสร้างไม่ดี เช่นเข็มตอก หัก หรือเข็มเจาะเทคอนกรีตไม่ดี มักเกิดเฉพาะต้นใดต้นหนึ่ง ทำให้เสาที่อยู่เหนือฐานรากนั้นทรุดตัวดึงให้คาน และผนังโดยรอบแตก ลักษณะนี้จะมีความรุนแรงของรอยแตกอย่างเห็นได้ชัด
3. ตอม่อวิบัติ เสาเข็มที่ตอกหรือเจาะลงไปในดิน ฐานรากหรือ footing คือคอนกรีตที่เทปิดหัวเสาเข็ม จากนั้นไปก็เป็นตอม่อ ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างฐานราก และคานชั้นแรก หรือคานคอดิน ก่อนที่จะต่อขึ้นไปเป็นเสาอาคาร ตอม่อส่วนใหญ่จะมีลักษณะสั้น เพราะเป็นส่วนที่ใช้ปรับความสูงของอาคารว่าจะให้อยู่เหนือพื้นสักเท่าไร ดังนั้นตอม่อจึงจะถูกก่อสร้างใกล้พื้นดินหรือส่วนที่น้ำอาจท่วมถึงได้
4. เสาเข็มหรือตอม่อเยื้องศูนย์ เนื่องจากการวางตำแหน่งตอนสำรวจไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโดยเพิ่ม-ลดขนาดอาคาร แต่ตอกเสาเข็มไปแล้ว หรือเกิดจากการตอกเข็มไม่ตรงตำแหน่ง
5. การต่อเติมอาคารหรือส่วนขยายอาคาร
ก) การเพิ่มชั้นหรือน้ำหนักบรรทุกของอาคารโดยไม่ปรึกษาวิศวกร บ้านเป็นอาคารทางวิศวกรรม ที่ถูกออกแบบมาภายใต้ข้อจำกัด ถ้ารับน้ำหนักเกินกว่าที่ออกแบบก็อันตราย
ข) การใช้เสาเข็มยาวไม่เท่ากัน ส่วนที่ต่อเติมหรือขยายนี้มักจะไม่สามารถใช้เสาเข็มยาวเท่ากับส่วนของอาคารหลักได้ เพราะอาคารหลักถ้าใช้เข็มตอกลึก เมื่อต่อเติมการต่อเข็มจะทำไม่ได้ เพราะไม่มีที่วางปั้นจั่น ดังนั้นจึงอาจใช้เสาเข็มเจาะแบบแห้ง ซึ่งไม่สามารถจะยาวเท่าเสาเข็มตอกได้ หรืออาจใช้เสาเข็มขนาดเล็กหกเหลี่ยมยาวหกเมตรหลาย ๆ ต้นมาเป็นฐานราก กรณีเช่นนี้แม้เสาเข็มจะสามารถรับน้ำหนักได้แต่ดินใต้ปลายเข็มยังคงเป็นดินที่ทรุดตัวได้มาก ซึ่งต่างจากเสาเข็มตอกที่ส่วนใหญ่จะตอกจนปลายอยู่ในชั้นดินทราย ซึ่งทรุดตัวได้น้อย ดังนั้นเมื่อใช้งานไปสัก 3-5 ปี อาการก็จะเริ่มออกอย่างชัดเจน คือส่วนที่ต่อเติมจะทรุด แต่บ้านหลักไม่ทรุด ก็จะเกิดการดึงกัน ซึ่งอาจทำให้โครงสร้างอาคารหลักเสียหายอย่างรุนแรงได้

คุณสมบัติของเสาเข็มไมโครไพล์

• สามารถกดลงได้ลึกมากกว่า 20 เมตร
• ใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการซ่อมแบบวิธีอื่น ๆ
• สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัด โดยที่ไม่ต้องรื้อโครงสร้างออก
• สามารถรับน้ำหนักได้ทันที โดยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 15-20 ตัน/เสาเข็ม
• ขณะดำเนินงานไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและไม่มีแรงสั่นสะเทือนต่อบริเวณข้างเคียง
• มีกระบวนการตรวจสอบความลึกและการขยับตัวของโครงสร้าง ขณะทำการกดเสาเข็ม

  วิธีกดเสาเข็มไมโครไพล์ จากใต้พื้นอาคารให้ลึกถึงชั้นดินแข็ง ด้วยเทคโนโลยีเครื่องกดไฮดรอลิคของเราไร้แรงสั่นสะเทือนและสามารถทำในพื้นที่คับแคบได้ ซึ่งวิธีการติดตั้งนี้เรียกว่าการเสริมเสาเข็มใต้อาคาร เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการทรุดตัวโดยทำเสาเข็มเสริมตรงตำแหน่งฐานรากที่มีปัญหาอีกทั้งยังสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ทันทีเมื่อติดตั้งเสร็จ จึงลดความเสี่ยงสำหรับอาคารที่มีปัญหาทรุดตัวและยังชะลอการทรุดตัวไม่ให้ถึงขั้นวิกฤติ ซึ่งวิศวกรเป็นผู้คำนวณน้ำหนักลงฐานราก ออกแบบตำแหน่งที่น้ำหนักของอาคารฐานราก หรือตำแหน่งที่ต้องการให้เสาเข็มต้นใหม่รับน้ำหนัก กำหนดขนาดความยาว จำนวนเสาเข็มที่เสริมซึ่งจะต้องเพียงพอที่จะรับน้ำหนักแทนเสาเข็มเดิมได้อย่างปลอดภัย

image
งานแก้ไขอาคารทรุดตัว เป็นงานเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรผู้ดำเนินงานซ่อมแซมต้อง
มีความรู้ความชำนาญ​เฉพาะทางเป็นพิเศษ ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและตรงจุด
 

  การแก้ไขฐานรากอาคารทรุดตัวนั้นสามารถแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็มเข้าไปช่วยรับน้ำหนักแทนเสาเข็มเดิมที่รับน้ำหนักบรรทุกไม่ได้ การจะกำหนดให้เสาเข็มที่เสริมเข้าไปนั้นรับน้ำหนักอย่างไรขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์สาเหตุการทรุดตัวและลักษณะการทรุดตัวโดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1) กรณีเสาเข็มเดิมของอาคารเป็นเสาเข็มสั้นหรือปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นดินเหนียวอ่อน มีฐานรากบางฐานในอาคารเกิดการทรุดตัวมากจนอาคารเสียหาย ควรแก้ไขด้วยการทำเสาเข็มเสริมเสาเข็มใหม่เฉพาะฐานรากที่เกิดการทรุดตัวเท่านั้นเพื่อหยุดยั้งการทรุดตัว  เสาเข็มที่เสริมเข้าไปใหม่ควรมีความยาวใกล้เคียงกับเสาเข็มเดิม  และไม่ควรใส่ปลายเสาเข็มหยั่งลงในชั้นดินต่างชนิดกับเสาเข็มเดิม มิฉะนั้นฐานรากที่ไม่ได้เสริมเสาเข็มจะทรุดตัวมากกว่าในภายหลัง

ลำดับขั้นตอนในการแก้ไขอาคารทรุดตัว

1)  คำนวณน้ำหนักลงแต่ละฐานราก (Column Load) ที่จะทำการเสริมเสาเข็มพิจารณาจากข้อมูลดิน และควรนำข้อมูลที่เกี่ยวกับเสาเข็มเดิมมาพิจารณาประกอบ 
2)  คำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่เสริมจากข้อมูลดินตามชนิดขนาดและระดับความลึกของปลายเสาเข็มที่เลือกใช้
3)  กำหนดจำนวนเสาเข็มที่จะเสริมในแต่ละฐานรากจำนวนเสาเข็มที่เสริม
4)  ตำแหน่งที่จะเสริมเสาเข็มควรเป็นตำแหน่งที่ทำให้สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็มที่เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตำแหน่งที่เหมาะสมสมควรอยู่ใกล้เสาชิดขอบฐานรากหรือเสาเข็มเดิมมาก
5)  ทำการถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็มใหม่ที่เสริม เมื่อติดตั้งเสาเข็มเสริมตามตำแหน่งที่กำหนดไว้จนครบแล้วควรทำการถ่ายน้ำหนักจากอาคารลงเสาเข็มใหม่ที่เสริม

  เมื่อทำการเสริมเสาเข็มและถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็มที่เสริมใหม่ครบทุกฐานแล้วอาคารควรหยุดการทรุดตัวหรือชะลอการทรุดตัวลง ฐานรากทั้งหมดของอาคารควรมีอัตราการทรุดตัวที่ใกล้เคียงกันและเป็นอัตราการทรุดตัวที่มีค่าลดน้อยลงตามลำดับ เมื่อน้ำหนักบรรทุกไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะทราบได้จากการสำรวจการทรุดตัว ซึ่งควรสำรวจตั้งแต่ก่อนทำการแก้ไข ระหว่างทำการแก้ไข และเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาว่าการแก้ไขนั้นได้ผลดีมากน้อยเพียงใด

ขั้นตอนการเสริมฐานรากอาคาร

หลังจากทำการวิเคราะห์-คำนวณ ได้แนวทางการแก้ไขอาคารทรุดแล้ว ต้องทำการเสริมฐานรากโดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

  ทำการขุดเจาะเปิดหน้าดิน ขนาด 0.5x0.5 เมตร

  ติดตั้งบ่าเสาเข็มให้สัมผัสกับคานของบ้าน

  ติดตั้งเครื่องกดไฮดรอลิกให้เข้ากับบ่าเสาเข็ม และกดเสาเข็มจนได้ความลึกของชั้นดินแข็ง

  ยึดแท่งเสาเข็มด้วยแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์

  เทคอนกรีตปิดหน้างาน

  Preloading ให้เสาเข็มที่ทำการเสริมใหม่รับน้ำหนักของอาคาร และมีการยกปรับระดับอาคาร ถ้าอาคารทรุดเอียงมาก

  เทคอนกรีตหุ้ม Cross Beam และ Main Beam

Powered by MakeWebEasy.com