Urefill

การเติมเต็มโพรงในดิน หรือใต้สิ่งปลูกสร้างด้วยวัสดุมวลเบา
การเติมเต็มโพรง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นดินใต้อาคาร และสิ่งปลูกสร้างบนพื้นดิน ป้องกันการไหลซึมของน้ำไม่ให้เข้าไปในท่อระบายน้ำ และแทงค์ใต้ดิน ทั้งยังป้องกันการพังทลายของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน แผ่นลาดคอสะพาน รันเวย์สนามบิน รวมไปถึงซ่อมแซมเติมเต็มช่องว่าง นอกจากนี้เรายังให้บริการการเสริมพื้นดินภายใต้สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเติมโพรงของเราสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และไม่ทำให้การใช้งานอาคารหยุดชะงัก หรือถ้ามีก็เพียงเล็กน้อย โดยมากจะยังคงใช้งานได้ตามปกติ เพราะเป้าหมายของเราคือ การทำงานให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการเลือกใช้วิธี และวัสดุเติมเต็มที่เหมาะสมกับงาน และส่งผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้สถานที่ได้โดยเร็วที่สุด

image
image

“โพรง”” คืออะไร
คือช่องว่างในชั้นดิน อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการถูกกัดเซาะ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา หรือเป็นผลมาจากการขุดแร่ การก่อสร้าง กิจกรรมขุดเจาะเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ช่องว่างเหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจมีลักษณะเป็นรอยแตก รอยร้าว หรือในกรณีรุนแรงอาจปรากฏเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่เกิดจากอุโมงค์หรือท่อใต้ดินถล่มบ่อยครั้ง ที่โพรงหรือช่องว่างใต้สิ่งปลูกสร้างจะมีน้ำขังอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้พื้นดินขาดความมั่นคง ดังนั้นหากรู้ว่ามีช่องว่างเราควรต้องรีบจัดการเติมเต็มช่องว่างทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจขยายเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณชนด้วยช่องว่างในสิ่งปลูกสร้างใต้ดิน เช่น ในท่อ หรืออุโมงค์ร้างที่ผุเสื่อมไปตามกาลเวลา รวมถึงการไหลซึมของน้ำที่ชะล้างดินเข้าไปในท่อหรือบ่อ พวกน้ำ ตามรอยต่อ รอยแตก หรือรอยร้าว อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ่งปลูกสร้างบนดิน เช่น ถนน อาคาร หรือสะพาน เกิดการทรุดตัว เมื่อไหร่ก็ตามที่พบการยุบตัวของดินระหว่างสิ่งปลูกสร้างใต้ดิน และบนดิน ควรรีบปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญและให้ความสำคัญกับการเติมเต็มช่องว่างในท่อร้างนั้นอย่างรวดเร็ว

สาเหตุของการเกิดโพรง
สาเหตุที่พบมากที่สุด คือ การก่อสร้าง และการขุดเจาะ เช่น การทำเหมืองแร่ การสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว การชะล้าง และน้ำท่วม รวมถึงการรั่วไหลของน้ำ ที่กัดกร่อนดินใต้โครงสร้าง หรือมาจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น
• แผ่นดินเลื่อน หรือดินถล่ม
• ท่อน้ำรั่วชะล้างดิน
• สิ่งปลูกสร้าง แทงค์ และท่อใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างผุพัง
• การทำเหมืองแร่
• การไหลซึมของน้ำชะดินเข้าท่อระบายน้ำ ตามรอยต่อ รอยแตก หรือรอยร้าว

ประโยชน์ของการเติมหลุม ร่อง ช่อง และโพรงด้วยวิธีของยูรีเทค
• สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสิ่งปลูกสร้าง และสภาวะทางธรณีวิทยา
• เหมาะสำหรับงานอาคาร สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆ ตั้งแต่การเติมช่องว่างขนาดใหญ่ ไปจนถึงท่อร้างที่ปล่อยทิ้งไว้รอวันผุพัง หรือใช้ทดแทนวัสดุรองพื้นทางก่อนทำการบดอัดให้แน่น
• ประหยัดทั้งค่าวัสดุ ค่าแรง ยังรวดเร็ว ควบคุมเวลาได้ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
• ทำให้คอสะพาน และตอม่อสะพานแข็งแรงขึ้น
• สามารถใช้แทนการถมดินหลังกำแพงกันดิน และกำแพงตีนเป็ด
• ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และสามารถควบคุมได้
• สามารถกำหนดค่าความแข็งแรง และความหนาแน่นให้เหมาะกับการใช้งาน
• วัสดุน้ำหนักเบาช่วยลดแรงดันกำแพงกันดิน และโครงสร้างคอสะพาน

  จากวัสดุที่มีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งอยู่ในสถานะที่ยังเป็นของเหลวสามารถไหลหลังจากแข็งตัวแล้วสามารถมีค่า specificed compressive strength ได้ถึง 600-1,200kg/cm2  psi 84.3 kg/cm หลังจากเริ่มแข็งตัวประมาณ 28 วัน แต่โดยส่วนมากการใช้งานทั่วไปค่า specificed compressive strength จะมีค่า 600-1,200 kg/m3 psi 22 cm2 ซึ่งจะทำให้สามารถขุดออกได้เมื่อมีความจำเป็นในอนาคต

  คอนกรีตมวลเบา สามารถนิยามได้ว่าคือ คอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ผสมน้ำและ preformed foam โดยเมื่อวัสดุแข็งตัวแล้วจะมีความหนาแน่นที่ประมาณ 50 ปอนด์ หรือ 22.7 กิโลกรัม หรือน้อยกว่า ส่วนผสมเหล่านี้อาจจะรวมถึงวัสดุที่เป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นขี้เถ้าหรือสารประกอบเคมีอื่นๆ

คุณสมบัติและประโยชน์

• น้ำหนักเบา
• สามารถไหลปรับระดับได้ด้วยตัวเอง
• ใช้อุดเติมช่องว่างและโพรงในงานโครงสร้าง
• อัดฉีดได้รวดเร็วโดยใช้ปั๊มหรือแรงโน้มถ่วง
• คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับการบดอัดด้วยทรายหรือดินกลบ
• เลือกระดับความหนาแน่นและความแข็งแรงตรงกับงานได้

การใช้งานโดยทั่วไป
• ใช้อุดช่องว่างขนาดใหญ่ แท้งค์ หลุมยุบ และเหมืองที่ถูกทิ้งร้าง
• งานถมอุดท่อลอด ท่อระบายน้ำ และอุโมงค์
• งานถมรางสาธารณูปโภค กำแพงกันดิน และการถมช่องท่อระบายน้ำ
• ใช้ถมแทนดินที่ทรุดตัว
• งานถมรูปวงแหวน (Annular Filling)
• งานซ่อมแซมพื้นดินถล่ม
• งานประยุกต์ใช้ทางธรณีวิทยา
• งานก่อสร้างแผ่นพื้นที่วางบนดิน การทดแทนหรือซ่อมดินฐานราก
• ลดโหลดจากงานถมโครงสร้างเหนือดินให้โครงสร้างใต้ดิน

การประเมินในเชิงเทคนิค

 ทีมงานของยูรีเทค ให้บริการอย่างมืออาชีพโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญจากหลากหลายด้านและมีความเชี่ยวชาญในการประเมินหน้างานในบริเวณที่สงสัยว่าดินมีความอ่อนตัวซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างได้

  ยูรีเทค ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่าง เครื่อง Dynamic Cone Penetrometer testing ในการทดสอบความแข็งแรงของพื้นดินที่ระดับความลึกอย่างน้อย 15 เมตร โดยผลจากรายงานของ DCP จะช่วยให้ในการตัดสินใจในการฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างในขั้นต่อไป โดย Ground Penetrating Radar ของเรานั้นจะสามารถทำการประเมินพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ลานจอดรถ,สนามบิน,ถนนหลวงและสามารถทำการซ่อมแซมได้พื้นที่อย่างรวดเร็ว

  อุปกรณ์ Trimble monitoring ของเราสามารถตรวจสอบการเคลื่อนตัวของพื้นผิวในช่วงระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 1 วันจนถึง 1 ปี และสามารถตรวจสอบผลได้ตลอดเวลาผ่านมือถือของท่านได้ในทันทีตลอดเวลาที่ท่านต้องการ

 
Powered by MakeWebEasy.com