Uretek Resin

image
วิธีการของยูรีเทค
ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่า มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า ในการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และ บ้านพักอาศัย หรือแม้แต่โครงการถนน รันเวย์สนามบิน ท่าเรือ เขื่อนกั้นน้ำ และเหมืองแร่

วิธีการยกแผ่นคอนกรีตของยูรีเทค
สามารถทำการยก-ปรับระดับ และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างที่ทรุดตัวให้กลับมายังตำแหน่งเดิมหรือในระดับที่ต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุด หรือหกล้ม พื้นที่ที่ได้ทำการซ่อมแซมสามารถใช้การได้ทันที่ ที่กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ สำหรับที่พักอาศัย ผู้อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่พักอาศัยในขณะทำงาน

วิธีการของเราสามารถซ่อมแซม
ในบริเวณที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ

• ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยม
• ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบการการทำงานหรือกิจกรรมเชิงพานิชย์ของอุตสาหกรรม
• ไม่จำเป็นต้องหยุดทำงานหรือกิจกรรมปกติ ขณะซ่อมแซม ไม่ต้องทำการย้ายเครื่องจักร โดยทางยูรีเทคจะติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนวันที่เริ่มเข้าทำงาน
• ในงานซ่อมแซมถนน สามารถปฏิบัติงานทีละหนึ่งช่องทางได้ จำกัดการรบกวนการสัญจรปกติ

image

ขั้นตอนการทำงาน

  เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ทุก ๆ 1.2 เมตร ทะลุลงไปยังใต้แผ่นพื้นคอนกรีต

  ฉีดสารยูรีเทค เรซิ่น ซึ่งสารยูรีเทค เรซิ่นจะขยายตัวและแทรกตัวเพื่อเติมช่องว่างในชั้นดิน และบดอัดชั้นดินจนแน่น

  หลังจากชั้นดินได้รับการเติมเต็มและบดอัดจนแน่นแล้วการฉีดอย่างต่อเนื่อง จะยกแผ่นพื้นขึ้นตามที่กำหนดโดยการอ่านค่าจากเครื่องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์ อยู่ตลอดเวลาการทำงาน 

  30 นาที หลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน พื้นคอนกรีตจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

image

การซ่อม ยก ปรับระดับพื้น อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่ทรุด

  เราคือผู้เชี่ยวชาญการซ่อมด้วยการยก ปรับระดับพื้น รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดลงเนื่องจากการทรุดตัวของดินภายใต้สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ให้กลับสู่ระดับเดิมหรือในระดับที่ต้องการ ยิ่งกว่านั้นเทคโนโลยีของเรายังเพิ่มความแข็งแรงให้พื้นดินที่ไม่เสถียรให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าสิ่งปลูกสร้างจะตั้งมั่นบนฐานที่มั่นคงขึ้น และยังลดอัตราการทรุดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้น้อยลงอีกด้วย

  วิธีการของเราใช้ได้กับแผ่นพื้นคอนกรีตทั้งในและนอกอาคาร รวมไปถึงรากฐานของอาคาร เป็นการค้ำยัน และการยกภายใต้แผ่นพื้นโดยตรง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  สารยูรีเทคได้รับการทดสอบในลานขยะแห่งหนึ่งและประเมินผลเมื่อเวลาผ่านไป 3 และ 5 ปีแม้ว่าสารยูรีเทค จะเปลี่ยนสีแต่โครงสร้างสารยังคงเดิม การวิเคราะห์น้ำจากขยะที่ไหลผ่านสารยูรีเทคไม่ปรากฏว่าน้ำมีค่าความเบี่ยงเบนที่ชัดเจนในองค์ประกอบและไม่มีสารยูรีเทคเจือปนอยู่เช่นกัน ข้อมูลจากการวิจัยและการทำงานจริงกว่า 30 ปีของทางบริษัทฯไม่พบว่าสารยูรีเทคมีผลกระทบที่เป็น อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสลายตัวหรือการเสื่อมสภาพ

  มีความทนทานไม่ประกอบตัวกับพวกเห็ดและรา และจะไม่ถูกปกคลุม หรือย่อยสลายด้วยรา รวมไปถึงไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง หรือสัตว์จำพวกหนู เป็นสารที่มีความเป็นกลางทางเคมี จากองค์ความรู้ของทางบริษัท Uretek Resin มีความทนทานสูงและไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการสลายตัวหรือการเสื่อมสภาพ

ประโยชน์จากการซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และสิ่งปลูกสร้างทรุด

• รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
• ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• อาคารยังคงใช้งานได้ในระหว่างการยก
• ปราศจากเสียงรบกวน หรือการสั่นสะเทือน
• ไม่รบกวน หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง
• สะอาด ไม่เลอะเทอะ ต่างจากวิธีเสริมฐานรากแบบดั้งเดิมซึ่งต้องรื้อถอนแล้วสร้างใหม่
• เหมาะสำหรับอาคาร และสิ่งปลูกสร้างหลากหลายรูปแบบ พื้นคลังสินค้า หรือโรงงาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางหลวง ทางรถไฟ และรันเวย์สนามบิน
• อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทำไมจึงทรุด

  อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทรุดนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงสภาวะอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง เช่น แล้งจัด น้ำท่วม น้ำป่าหลาก ที่ทำให้ระดับความชื้นในดินเปลี่ยนแปลงทั้งหดตัว ขยายตัว หรืออ่อนตัว รวมถึงการสั่นสะเทือนจากการขุด การเจาะ การก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียง หรือการเตรียมดินก่อนการสร้างอาคารนั้นไม้ได้รับการบดอัดที่เพียงพอ ฐานรากไม่ได้มาตรฐาน หรือออกแบบฐานรากไม่เหมาะกับสภาวะทางธรณีวิทยา เป็นต้น

  การทรุดตัวอาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือเล็ก บางพื้นที่อาจค่อยๆ ทรุด หรือทรุดแบบฉับพลัน โดยความแตกต่างของการทรุดนั้น ยังอาจขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุ เช่น ท่อแตก หรือท่อรั่ว

  เมื่อพื้นดินเกิดการทรุดตัว จะทำให้โครงสร้าง ฐานราก พื้น หรือตัวอาคารจะทรุดตามไปด้วย ส่งผลให้โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างเสียหาย เช่น พื้นทรุดทำให้เกิดรอยแตกร้าวบนผนังอาคาร หรือบนพื้นเอง อาจลุกลามส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการใช้งาน และสวัสดิภาพของอาคาร รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารด้วย

สาเหตุของการทรุดอาจเกิดจาก

• ปริมาณน้ำในดินสูงขึ้น
• ดินแห้ง และหดตัวจากภัยแล้ง
• ดินถูกชะเนื่องจากบ่อพักน้ำร้าว ท่อแตกหรือรั่ว (ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง หรือท่อระบายน้ำขนาดใหญ่)
• การถมและการบดอัดดินอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอก่อนการก่อสร้าง
• ของเหลว ก๊าซ หรือแร่ธาตุ ถูกสกัดออกจากพื้นดิน
• การสึกกร่อน และพังทลายของดิน
• แผ่นดินไหว
• ดินแห้งและหดตัวเนื่องจากรากต้นไม้ดูดความชื้นจากพื้นดิน
• การสั่นสะเทือนจากการจราจร หรือการทำงานของเครื่องจักร
• ฐานรากไม่เหมาะกับพื้นดิน – โดยเฉพาะในอาคารเก่ามาก ๆ อาคารที่มีส่วนต่อเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
• การรื้ออาคาร ขุด เจาะ หรือตอกเสาเข็มในบริเวณที่ติดกัน
• การวางของหนักเกินกว่าที่ได้ออกแบบไว้
• การเสื่อมสภาพของกำแพงกันดิน
• รากจากต้นไม้ใกล้เคียงดูดน้ำในดิน ซึ่งการสูญเสียน้ำทำให้ดินหดตัว
• สภาพอากาศรุนแรง หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำท่วม ส่งผลให้ดินอ่อนตัว

  การเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพื้นดิน และยกปรับระดับให้กลับมารับน้ำหนักอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างได้อีกครั้ง คือ วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาพื้นคอนกรีต หรือแผ่นพื้นทรุด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการยกปรับระดับด้วยเทคนิคที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุ้มค่า ประหยัดเวลา ช่วยให้พื้น หรืออาคารที่ทรุดกลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้ง

  เทคนิคการยก ปรับระดับสิ่งปลูกสร้างของยูรีเทค รวดเร็ว และสะดวกกว่าวิธีการเสริมฐานรากแบบดั้งเดิมที่ต้องรื้อถอน และสร้างใหม่ซึ่งใช้เวลานาน และยุ่งยาก

  Uretek Resin คือ เทคโนโลยีสุดล้ำของการฉีดเรซิ่น เพื่อยก ปรับระดับสิ่งปลูกสร้างหลากหลายประเภท ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ที่พักอาศัย สิ่งปลูกสร้างในภาคอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ โดยวิธีเจาะรูทะลุแผ่นพื้น และติดตั้งท่อขนาดเล็ก เพื่อฉีดสารยูรีเทคเรซิ่น เข้าไปเติมเต็มช่องว่าง แรงจากการขยายตัวของสารเรซิ่นจะบดอัดให้พื้นดินแน่น และแข็งแรงเพียงพอให้บริเวณนั้น ๆ สามารถรับน้ำหนักกดทับได้ และถ้าหากฉีดต่อไป แรงจากการขยายตัวจะยก ปรับระดับสิ่งปลูกสร้างให้กลับสู่ระดับเดิม หรือในระดับที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิคของ ยูรีเทค เรซิ่น

Powered by MakeWebEasy.com